.
Jesteś tutaj: Macmillan dla Szkół

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 146A.
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta, przesyłania mi informacji oraz korzystania z usług i składania zamówień.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego celu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych w celu rejestracji konta jest moja zgoda, którą mogę wycofać w każdym czasie poprzez usunięcie konta.
 5. Podstawą prawną przetwarzania moich danych w celu przesyłania mi informacji jest prawnie usprawiedliwiony interes Macmillan Polska w postaci promocji swojej oferty.
 6. Podstawą prawną przetwarzania moich danych w celu korzystania z usług i składania zamówień jest fakt ich niezbędności do realizacji umowy.
 7. Macmillan Polska będzie przechowywać moje dane osobowe do czasu usunięcia konta, chyba, że zostały złożone zamówienia; w takim przypadku dane będą przechowywane przez rok od realizacji zamówienia lub dłużej, gdy wymagają tego przepisy podatkowe – zgodnie z treścią tych przepisów.
 8. W celu dopasowania kierowanej do mnie informacji mogę podlegać profilowaniu w oparciu o sektor edukacji, w którym pracuję.
 9. Mam prawo żądania od Macmillan Polska dostępu do moich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.
 10. Mam prawo żądania usunięcia moich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Macmillan Polska poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.
 11. Mam prawo otrzymania podanych przeze mnie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi.
 12. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celu przesyłania mi informacji; wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.
 13. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania; wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie profilowania i przedstawi mi konsekwencje zaprzestania profilowania lub poinformuje mnie o przyczynach, dla których nie uwzględni sprzeciwu. – znowu, jeśli jest profilowanie to ma sens, jeśli nie to bym usunął.
 14. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie moich danych osobowych przez Macmillan Polska.
 15. Moje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług informatycznych, umożliwiającym prowadzenie systemu oraz jego administrację, operatorowi logistycznemu oraz firmie kurierskiej realizującej dostawę zamówienia.
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych firmy Macmillan Polska na adres e-mail iod@macmillaneducation.com lub listownie, na adres: Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Copyright © 2015 Macmillan Polska
Copyright © 1998-2024 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine NET Corner by Komputronik API Sp. z o.o.