.
Jesteś tutaj: Macmillan dla Szkół

Data wejścia w życie: czerwiec 2015r.

Macmillan Polska Sp. z o.o.: Polityka Prywatności

Macmillan Polska sp. z o.o. (dalej: „Macmillan Education”) przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Macmillan Education zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”). .

Zespół Macmillan Polska Sp. z o.o. („Macmillan Education”) szanuje Państwa obawy dotyczące prywatności i docenia Państwa współpracę z nami. Niniejsze Zasady ochrony prywatności w Internecie dotyczą danych osobowych gromadzonych przez nas w ramach tej witryny (dalej „Witryna”).

W Zasadach opisano rodzaje danych osobowych gromadzonych w ramach Witryny, sposób ich wykorzystywania, podmioty, którym dane te mogą być przekazywane, oraz decyzje, jakie Państwo jako użytkownicy mogą podjąć w odniesieniu do korzystania przez nas z tych danych.

Aby przejść do danego punktu, proszę kliknąć na odpowiedni odsyłacz:

 


Jakie dane gromadzimy

Możemy gromadzić określone dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (dostawy), telefon, nazwę szkoły w której uczy Użytkownik oraz inne dane kontaktowe), które użytkownik poda w ramach Witryny. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, NIP szkoły, nazwę szkoły;
 • datę urodzenia;. Dodatkowe informacje: zob. punkt „Zasady ochrony prywatności dzieci” poniżej].
 • nazwę użytkownika i hasło;
 • dane osobowe w treściach przekazywanych przez użytkownika do Witryny;
 • dane dotyczące wykształcenia, takie jak ukończona szkoła i klasy;
 • dane na temat zatrudnienia, np. dotyczące doświadczenia zawodowego;
 • dane dotyczące płatności, np. imię i nazwisko, adres na fakturze, adres do wysyłki, numer telefonu i numer NIP;
 • dane dotyczące zainteresowań użytkownika i produktów najczęściej przez niego wybieranych.

W trakcie korzystania przez użytkownika z Witryny możemy ponadto gromadzić określone dane osobowe automatycznie, np. przy użyciu plików „cookie” lub obiektów „web beacon”. Dane gromadzone przez nas w ten sposób obejmują adres IP, właściwości przeglądarki, właściwości urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, informacje o stronach, z których użytkownik wszedł na witrynę, informacje o czynnościach wykonywanych w ramach witryny, a ponadto daty i godziny odwiedzin witryny.

Plik „cookie” to plik tekstowy wysyłany przez witrynę do komputera użytkownika witryny lub innego urządzenia podłączonego do Internetu w celu ustalenia danych przeglądarki, z jakiej użytkownik korzysta, lub w celu zapisania danych lub ustawień w przeglądarce. w ramach Witryny korzystamy z dwóch rodzajów plików „cookie”: tzw. plików sesyjnych i plików trwałych. Pliki sesyjne istnieją tak długo, jak długo przeglądarka użytkownika jest otwarta. Po zamknięciu przeglądarki pliki sesyjne są usuwane. z kolei pliki trwałe pozostają na dysku twardym komputera użytkownika również po zamknięciu przeglądarki, po każdych odwiedzinach Witryny. Witryna korzysta z plików „cookie”, które są „bezwzględnie konieczne” do uzyskania przez użytkownika dostępu do Witryny i poruszania się po niej, plików „cookie”, które śledzą sposób korzystania z Witryny (pliki „cookie” poprawiające wydajność) i zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (pliki „cookie” poprawiające funkcjonalność), oraz plików „cookie”, które dostarczają użytkownikowi treści lub reklamy kierowane bezpośrednio do niego.

Dane uzyskane w wyniku korzystania przez użytkownika z naszych plików „cookie” możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • do rozpoznania komputera użytkownika, kiedy użytkownik odwiedza Witrynę;
 • do śledzenia poruszania się użytkownika po Witrynie oraz do umożliwienia korzystania z narzędzi sprzedaży internetowej;
 • do poprawy funkcjonalności Witryny;
 • do analizowania sposobu korzystania z Witryny;
 • do zarządzania Witryną;
 • do personalizowania Witryny, w tym do kierowania do użytkownika reklam, które mogą go zainteresować.

 

W ramach Witryny możemy również korzystać z obiektów „web beacon”. Obiekty „web beacon” (zwane także „znacznikami pikselowymi” lub „czystymi GIF-ami”) mogą być wykorzystywane do przekazywania danych zgromadzonych poprzez pliki „cookie” na serwery naszych usługodawców, np. na serwer Google Adwords. Obiekty „web beacon” umożliwiają naszym usługodawcom opracowywanie anonimowych danych dotyczących przeglądania Witryny przez użytkownika. Dodatkowe informacje podane są w punkcie „Śledzenie w Internecie” poniżej.

W przeglądarce użytkownik może ustawić sposób powiadamiania go o otrzymaniu przez przeglądarkę określonego rodzaju plików „cookie” oraz ograniczyć lub wyłączyć działanie określonego rodzaju plików „cookie”. Warto jednak pamiętać, że bez plików „cookie” użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji Witryny.

do góry


Jak wykorzystujemy gromadzone dane

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu obsługi zamówień oraz administracji Kontem Użytkownika w Sklepie, jak również w celach informowania o produktach i usługach Macmillan Polska Sp. z o.o..

Nadto w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, adres mailowy Użytkownika jest również przetwarzany w celu przekazywania na ten adres informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). w przypadku odmowy wyrażania przez Użytkownika wskazanej zgody podany przez niego adres mailowy jest przetwarzany jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz administrowania kontem Użytkownika (dotyczy tylko zarejestrowanych użytkowników). Powyższa zgoda może być cofnięta przez Użytkownika w dowolnym momencie.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zamawianych usług. Dane niezbędne w formularzu rejestracyjnym są dodatkowo oznaczone.

Macmillan Polska Sp. z o.o. gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Dane gromadzone przez nas w ramach Witryny możemy wykorzystywać do:

 • utworzenia konta użytkownika i zarządzania tym kontem;
 • oferowania i dostarczania użytkownikowi produktów, usług i informacji, w tym biuletynów elektronicznych (tzw. newsletter);
 • zezwalania użytkownikowi na uczestniczenie w blogach, forach i grupach dyskusyjnych;
 • przekazywania użytkownikowi informacji o specjalnych wydarzeniach, programach, badaniach (ankietach), konkursach, zakładach pieniężnych oraz innych ofertach lub promocjach (oraz do zarządzania udziałem użytkownika w tych wydarzeniach) w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa;
 • wyświetlania treści w Witrynie, np. artykułów, recenzji produktów i fotografii;
 • udzielania odpowiedzi użytkownikowi na jego prośby, pytania i uwagi;
 • rozpatrywania reklamacji (roszczeń), jakie otrzymujemy w związku z naszymi produktami i usługami;
 • prowadzenia, oceny i usprawniania naszej działalności (w tym do tworzenia nowych produktów i usług, zarządzania naszymi narzędziami komunikacyjnymi, określania skuteczności naszych działań sprzedażowych, marketingowych i reklamowych, analizowania i usprawniania naszych produktów, usług i Witryny oraz do wykonywania czynności dotyczących rachunkowości (rozliczeń), audytu (kontroli), wystawiania faktur i rachunków, uzgadniania sald i windykacji należności);
 • wykonywania analiz i innego przetwarzania danych (w tym prowadzenia badań rynkowych i konsumenckich, analizy tendencji, analizy finansowej, anonimizacji, szyfrowania i tokenizacji danych osobowych);
 • ochrony przed oszustwami i innymi działaniami przestępczymi, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz do ich identyfikacji i do przeciwdziałania ich wystąpieniu;
 • przestrzegania mających zastosowanie wymogów wynikających z przepisów prawa, stosownych norm branżowych i naszych zbiorów zasad (polityk).

 

Dane zgromadzone w Internecie za pośrednictwem plików „cookie”, obiektów „web beacon” oraz innych środków zautomatyzowanych wykorzystujemy ponadto m.in. do następujących celów: (i) do rozpoznania komputera użytkownika, kiedy użytkownik odwiedza Witrynę, (ii) do śledzenia poruszania się użytkownika po Witrynie oraz do umożliwienia korzystania z narzędzi sprzedaży internetowej, (iii) do poprawy funkcjonalności Witryny, (iv) do analizowania sposobu korzystania z Witryny, (v) do zarządzania Witryną oraz (vi) do personalizowania Witryny, w tym do kierowania do użytkownika reklam, które mogą go zainteresować. Dane te wykorzystujemy również przy diagnozowaniu problemów technicznych i związanych z obsługą, do administrowania Witryną, identyfikowania użytkowników Witryny oraz do gromadzenia danych demograficznych dotyczących naszych użytkowników. Wykorzystujemy tzw. dane o strumieniu kliknięć (clickstream data) do ustalenia czasu spędzanego przez użytkowników na poszczególnych podstronach Witryny, sposobu poruszania się użytkowników po Witrynie oraz możliwości dostosowania Witryny do potrzeb naszych użytkowników.

Gromadzone przez nas dane dotyczące użytkownika możemy wykorzystywać również w inny sposób, o czym informujemy użytkownika z chwilą ich pobrania.

 

do góry

Śledzenie w Internecie

W ramach Witryny możemy korzystać z zewnętrznych internetowych narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. Narzędzia te pomagają nam w analizie sposobu korzystania z Witryny przez użytkowników. Gromadzone w tym celu dane (w tym adres IP oraz inne dane gromadzone automatycznie) będą przekazywane do podmiotów udostępniających nam takie narzędzia lub gromadzone bezpośrednio przez te podmioty. Podmioty te mogą zatrzymywać i wykorzystywać zanonimizowane i zagregowane dane pochodzące od użytkowników Witryny w związku z ich własną działalnością, w tym na potrzeby usprawniania swoich produktów i usług. Aby dowiedzieć się więcej o możliwości rezygnacji z gromadzenia danych za pośrednictwem Google Analytics, proszę kliknąć na poniższy odsyłacz: Google Analytics

W ramach Witryny możemy gromadzić dane dotyczące internetowej aktywności użytkowników, które następnie wykorzystujemy, aby dostarczać użytkownikowi reklamy produktów i usług dostosowane do jego indywidualnych zainteresowań. w tym punkcie Zasady ochrony prywatności w Internecie zawierają szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące wyborów dokonywanych przez użytkowników.

Użytkownik może na innych witrynach zobaczyć reklamy oparte o dane zgromadzone podczas odwiedzin Witryny, gdyż uczestniczymy w sieciach reklamowych zarządzanych przez podmioty zewnętrzne, np. Google Adwords. Sieci reklamowe umożliwiają nam kierowanie naszych przekazów do użytkowników z uwzględnieniem danych demograficznych, naszych wniosków dotyczących zainteresowań użytkowników oraz kontekstu przeglądania stron internetowych. Sieci te śledzą internetową działalność użytkownika w czasie, gromadząc dane przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi, w tym plików „cookie”, rejestrów (tzw. logów) serwerów sieciowych oraz obiektów „web beacon”. Sieci te korzystają z tych danych do wyświetlania reklam dopasowanych do indywidualnych zainteresowań użytkownika, do śledzenia przeglądarki użytkownika na różnych witrynach oraz do tworzenia profilu przeglądania stron internetowych przez użytkownika. Dane gromadzone przez współpracujące z nami podmioty prowadzące sieci reklamowe obejmują dane o odwiedzinach użytkownika w witrynach internetowych, które uczestniczą w tych sieciach, np. strony lub reklamy przeglądane przez użytkownika lub czynności użytkownika w ramach takich witryn. Dane gromadzone są zarówno w ramach Witryny, jak i w ramach witryn zewnętrznych uczestniczących w sieciach reklamowych. Pozwala nam to również śledzić skuteczność naszych działań marketingowych.

Możemy wykorzystywać funkcje narzędzi Google Analytics for Display Advertising. Obejmuje to pozyskiwanie konkretnych danych z plików „cookie”, np. źródeł, środków lub słów kluczowych, przy użyciu których użytkownik odwiedził Witrynę.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika, emitowanych w ramach sieci reklamowej, proszę kliknąć tutaj.

Niniejsza Witryna nie reaguje na otrzymywane z przeglądarki sygnały „nie śledź”.

do góry

Jakie dane przekazujemy

Dane przekazywane przez użytkowników możemy przekazywać podmiotom powiązanym z Macmillan w ramach wspólnej struktury własnościowej. Pozyskiwane dane osobowe możemy ponadto przekazywać naszym partnerom wydawniczym.

Przekazujemy dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w naszym imieniu. Na przykład kiedy użytkownik dokonuje zakupu, możemy przekazać dane dotyczące użytkownika oraz jego transakcji innym podmiotom w celu obsługi danej transakcji. Możemy ponadto zlecać zewnętrznym usługodawcom zarządzanie naszymi bazami danych klientów lub rozsyłanie ofert pocztą elektroniczną.

Witryna może zawierać blogi, fora lub grupy dyskusyjne. Użytkownik powinien pamiętać, że niektóre lub wszystkie dane (w tym dane osobowe) przekazane przez niego w związku z korzystaniem z tych elementów Witryny mogą być udostępniane publicznie.

Możemy ponadto ujawniać dane dotyczące użytkownika, (i) jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa, regulacji lub w związku z procesem sądowym (np. na podstawie orzeczenia (postanowienia) sądu lub wezwania do sądu), (ii) w odpowiedzi na żądanie kierowane przez organy rządowe, np. organy ścigania, lub (iii) jeśli naszym zdaniem ich ujawnienie jest konieczne lub wskazane do zapobieżenia krzywdzie fizycznej lub szkodzie finansowej bądź w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie podejrzenia popełnienia lub faktycznego popełnienia przestępstwa. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania posiadanych przez nas danych dotyczących użytkownika, jeśli dokonamy sprzedaży lub zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

 

do góry

Odsyłacze do innych witryn

W ramach Witryny mogą być zamieszczane odsyłacze do innych witryn internetowych – dla ułatwienia i informacji użytkownika. Mogą to być odsyłacze m.in. do blogów i forów, z których użytkownik będzie ewentualnie korzystał za pośrednictwem Witryny. Witryny te mogą być prowadzone przez podmioty z nami niepowiązane. w przypadku witryn, do których odsyłacze zamieszczone są w ramach Witryny, mogą obowiązywać odrębne zbiory zasad (polityki), dlatego zachęcamy użytkowników do zapoznania się z tymi zasadami w przypadku korzystania z takich witryn. Nie odpowiadamy za treści witryn internetowych, które nie są powiązane z Macmillan Education, za korzystanie z tych witryn ani za obowiązujące tam zasady dotyczące ochrony prywatności.

do góry

Zasady ochrony prywatności dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia i w ramach Witryny nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej tego wieku. Stosujemy środki techniczne zapobiegające gromadzeniu danych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli poweźmiemy wiedzę o przypadkowym otrzymaniu przez nas w ramach Witryny danych osobowych od osoby w wieku poniżej 13. roku życia, dane te usuniemy z naszych zasobów.

do góry

Jak chronimy dane osobowe

Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich.

do góry

Możliwe decyzje użytkownika dotyczące danych osobowych

Umożliwiamy Państwu zwrócenie się do nas z żądaniem, abyśmy nie korzystali z Państwa danych w celach marketingowych lub abyśmy nie przekazywali tych danych podmiotom powiązanym do ich własnych celów marketingowych. Proszę kliknąć tutaj, aby wysłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną, podając swoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (W wierszu tematu proszę dodać: „Rezygnuję z otrzymywania wszelkich wiadomości marketingowych pocztą elektroniczną od Państwa oraz Państwa podmiotów powiązanych”.), jeśli NIE chcą Państwo, abyśmy korzystali z Państwa danych w celach marketingowych lub abyśmy przekazywali te dane podmiotom powiązanym do ich własnych celów marketingowych.

Proszę pamiętać, że żądanie rezygnacji możemy zrealizować wyłącznie, jeśli otrzymamy je z konkretnego adresu poczty elektronicznej. Jeśli posiadają Państwo więcej niż jeden adres poczty elektronicznej lub jeśli dokonali Państwo zmiany adresu, Państwa żądanie rezygnacji może nie zostać prawidłowo zrealizowane. Jeśli mimo złożenia żądania rezygnacji nadal otrzymują Państwo od nas wiadomości pocztą elektroniczną, prosimy o kontakt z nami, wybierając jeden ze sposobów kontaktu podanych w punkcie „Kontakt z nami” poniżej. Ze swojej strony dołożymy starań, aby rozwiązać Państwa problem.

do góry

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia

Zgodnie z obowiązującą w stanie Kalifornia ustawą o ochronie prywatności (Shine the Light; Kodeks cywilny, art. 1798.83) niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do udzielania odpowiedzi na żądania otrzymywane od klientów zamieszkujących w stanie Kalifornia dotyczące działań danego przedsiębiorcy związanych z przekazywaniem danych osobowych podmiotom zewnętrznym dla potrzeb marketingu bezpośredniego tych podmiotów. Ewentualnie tacy przedsiębiorcy mogą wprowadzić u siebie zasadę nieprzekazywania danych osobowych klientów podmiotom zewnętrznym dla potrzeb marketingu bezpośredniego tych podmiotów, jeśli klient zażąda, aby przedsiębiorca nie przekazywał jego danych w ten sposób. Zasada taka obowiązuje również u nas. Jak wspomniano wcześniej w punkcie „Możliwe decyzje użytkownika dotyczące danych osobowych”, jeśli użytkownik chce zrezygnować z przekazywania przez przedsiębiorcę jego danych podmiotom zewnętrznym dla potrzeb marketingu bezpośredniego tych podmiotów, powinien skorzystać z odpowiedniego zamieszczonego tam odsyłacza do rezygnacji.

do góry

Dostęp do danych i ich poprawianie

Macmillan Polska Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają podczas składania zamówienia lub rejestracji swoje dane osobowe dobrowolnie, aczkolwiek realizacja złożonego zamówienia nie może być dokonana bez podania wskazanego zakresu danych.

Użytkownicy mogą modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe poprzez kontakt mailowy wysyłając email za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Macmillan Polska Sp. z o.o. pod adresem www.macmillan.pl/kontakt

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa użytkownikowi przysługuje prawo (i) dostępu do określonych danych osobowych dotyczących użytkownika, a znajdujących się w naszym posiadaniu, oraz do uzyskania kopii tych danych, (ii) do żądania aktualizacji lub korekty nieścisłości w tych danych, (iii) do żądania niewykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika oraz (iv) do żądania usunięcia jego danych osobowych z naszej bazy danych. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami w sposób określony w punkcie „Kontakt z nami” niniejszych Zasad. w celu ochrony prywatności użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa możemy podejmować działania mające na celu weryfikację tożsamości użytkownika przed umożliwieniem mu dostępu do danych. Jeśli użytkownik jest rezydentem UE, przed przekazaniem kopii jakichkolwiek posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika konieczne może być uiszczenie opłaty.

do góry

Przekazywanie danych

Możemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe dotyczące użytkownika do krajów innych niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zgromadzone. w tych krajach mogą nie obowiązywać takie same przepisy prawa dotyczące ochrony danych, jak w kraju, w którym dane zostały pierwotnie przekazane przez użytkownika. w przypadku przekazania danych użytkownika do innego kraju przekazywane dane zabezpieczymy w sposób opisany w niniejszych Zasadach i zgodnie z obowiązującym prawem. w przypadku gdy dane osobowe użytkownika zostały zgromadzone na obszarze EWG, a następnie zostaną przez nas przekazane poza ten obszar, dopilnujemy, aby przekazane przez nas dane osobowe użytkownika były objęte ochroną na odpowiednim poziomie.

do góry

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności w Internecie

Zmiany Zasad ochrony prywatności w Internecie wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia w Witrynie. Korzystanie z Witryny przez użytkownika po dokonaniu zmiany Zasad ochrony prywatności w Internecie jest równoznaczne z jej akceptacją. Użytkownicy powinni okresowo przeglądać niniejsze informacje, aby mieć pewność, że znane im są wszelkie zmiany lub aktualizacje Zasad ochrony prywatności w Internecie. U góry dokumentu podajemy datę wejścia w życie Zasad ochrony prywatności w Internecie (oraz ich aktualizacji).

do góry

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Zasad ochrony prywatności w Internecie lub w celu zgłoszenia aktualizacji posiadanych przez nas danych osobowych lub preferencji użytkownika prosimy o kontakt z nami:
pocztą elektroniczną pod adresem www.macmillan.pl/kontakt,
dzwoniąc pod numer 782 22 33 11 lub
pisząc pod adresem Macmillan Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

 

do góry

Kliknij tutaj, aby przeczytać Macmillan Polityka Cookie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę Macmillan Education.

Copyright © 2015 Macmillan Polska
Copyright © 1998-2024 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine NET Corner by Komputronik API Sp. z o.o.